Samfund

14 byer går videre i forsøgsordningen for frie bymidter

En bred kreds af Folketingets partier er enige om at give flere byer mulighed for at blive del af forsøgsordningen for frie bymidter.

Med den politiske aftale ’Mere liv i bymidter og landdistrikter’ (af 29. november 2021) afsatte et bredt politisk flertal 130 mio. kr. til etablering af en forsøgsordning med frie bymidter, hvor 10 mindre og mellemstore byer skulle få mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler og lovgivning for at finde nye veje til mere liv i bymidten.

På baggrund af 32 kommuners interessetilkendegivelser har aftalekredsen valgt at give de følgende 14 byer mulighed for at udforme en endelig ansøgning om at blive del af forsøgsordningen:

Otterup, Assens, Rødekro, Odder, Rønne, Nordborg, Vamdrup, Ikast, Hornslet, Grindsted, Støvring, Sakskøbing, Nykøbing Sjælland og Faaborg.

Der er udvalgt byer fra fire af landets fem regioner samt fra Bornholms Regionskommune.

”Det er en vigtig prioritet for regeringen at få genskabt livet i bymidterne i hele landet, fordi det bidrager til sammenhængskraften i mange lokalsamfund. Derfor er jeg meget glad for byernes store interesse for projektet. Og det er netop som følge af de mange gode projektforslag, at vi har valgt at udvide antallet af kommuner, der nu får mulighed for at ansøge om at blive del af forsøgsordningen,” siger Christian Rabjerg Madsen, indenrigs- og boligminister.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Kommentarer