Debat og politik

Astrid Krag, anerkend nu, at der er børn og skilsmisseforældre, som befinder sig i retsstatens ingenmandsland

Af Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre

Medlem af Folketinget, Fyns Storkreds

Af Marlene Ambo-Rasmussen, MF, Socialordfører (V) & Preben Bang Henriksen, MF, retsordfører (V).

Efter endnu et samråd med social- og ældreminister Astrid Krag står det klart: Vi kommer ikke samværschikanen i Familieretshuset til livs med ministeren for bordenden.

Forstil dig, at en sagsbehandler besluttede, at du uberettiget og på ubestemt tid ikke længere måtte se dit barn. Desværre er det virkeligheden for hundredvis af skilsmissefamilier, som stifter bekendtskab med Familieretshuset i dag. Uden nogen form for retssikkerhed bliver de nemlig tvunget til at give afkald på samvær med deres børn.

Sagen er nemlig den, at vi i højere og højere grad ser, at skilsmisseforældre udøver samværschikane og spekulerer i at skade samværs- og forældremyndighedssager for egen vindings skyld. Og når det sker, så fratager systemet ofte den ene af forældrene ret til samvær med deres barn, mens den uberettigede, anklage behandles.

I dokumentaren fortæller hun og flere andre forældre om udokumenterede anklager, underretninger og politianmeldelser fra deres ekspartnere. Det er påstande, der i sidste ende resulterer i, at børnene nægtes kontakt med den anden forældre trods manglende bevis.

Det lyder fuldstændig galimatias, at det kan ske i et retssamfund som det danske – men det gør det.

Selv om Mai-Britts sag er graverende, er den langtfra enestående. Faktum er, at hundredvis af børn hvert år oplever, at forældres uenigheder resulterer i, at de ikke længere har kontakt til den ene af deres forældre. Det er dybt alvorligt og skadeligt. Ikke kun for den forældre, som oplever samværschikanen, men allerværst går det udover børnene.

Rapporter beretter nemlig om, at det ofte også fører til mistrivsel og psykiske udfordringer blandt skilsmissebørn, når de ender i midten af forældrenes uenigheder i Familieretshuset. Det kan vi simpelthen ikke leve med: Venstre siger stop.

Vi kan vi ikke acceptere, at forældrenes retssikkerhed og barnets tarv gang på gang sættes over styr, når der træffes afgørelse i sager om samvær og forældremyndighed. Tværtimod, så skal forældrenes retssikkerhed og barnets tarv være de bærende principper i fremtidens Familieretshus.

Desværre er social- og ældreminister Astrid Krag ikke af samme overbevisning. For trods talrige samråd nægter hun stadig at anerkende problemet om samværschikane. Det gælder både karakter og omfang.

Det ærgrer os inderligt, for er det i barnets tarv at fratages kontakt til en god og kærlig forælder? Nej, selvfølgelig er det ikke det.

Derfor ønsker vi også et 360 graders eftersyn af reglerne for samvær og af Familieretshusets praksis med henblik på at sikre begge forældres rettigheder og ikke mindst barnets tarv. Vi ønsker, at loven i langt højere grad skal efterleves, så samværschikanen bliver straffet hårdere, end tilfældet er i dag.

Kommentarer