Erhverv

DI og 13 kommuner vil bekæmpe lovjungle

Borgmestermøde i Industriens Hus i København tirsdag. Her er det fra venstre Vardes borgmester Mads Sørensen (V) og vicedirektør og smv-chef Kim Haggren, DI. Foto: Thomas Arnbo.

En vildt voksende jungle af regler, love, bestemmelser og krav er en klods om benet på dansk erhvervsliv. Derfor drøfter Dansk Industri og foreløbig 13 danske kommuner nu mulighederne for et nyt forsøg med frikommuner, hvor kommunerne får frihed til at beskære de værste statslige og kommunale administrative byrder, unødvendigt bøvlede regler og lange sagsbehandlingstider, som erhvervslivet oplever i dagligdagen.

– Selvfølgelig skal det ikke være det rene vilde vesten og afskaffelse af nødvendig lovgivning. Det handler om at forenkle lovgivningen og fjerne unødige byrder for virksomhederne de steder, hvor det kan lade sig gøre, siger vicedirektør og SMV-chef Kim Haggren, DI.

– Med et frikommuneforsøg kan vi som kommuner på forsøgsbasis blive frigjort fra statslig lovgivning på en række områder, siger Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen (V), som har taget initiativ til frikommuneforsøget sammen med Dansk Industri.

Forslaget om at etablere et forsøg med frikommuner på erhvervsområdet lanceres tirsdag på et borgmestermøde i Industrien Hus i København med deltagelse af en række borgmestre og Dansk Industri. Det er første gang, at der kigges på forsøg med frikommuner på erhvervsområdet, og meningen er at luge ud i både statsligt og kommunalt bureaukrati.

Går den forkerte vej

– Det går den forkerte vej med bekæmpelsen af bureaukrati, som dræner virksomhederne for kræfter. Og statsministeren har i sin nytårstale erkendt, at der skal sættes ind for at begrænse mængden af ny lovgivning. Vi opfordrer derfor regeringen til at sige ja til et frikommuneforsøg på erhvervsområdet, hvor den enkelte kommune slippes fri til at fjerne bare noget af bøvlet, siger Kim Haggren.

Det er især de små og mellemstore virksomheder, som døjer med de omfattende administrative byrder. Varde og DI nævner tre helt konkrete områder, hvor kommunerne kunne sætte ind i et frikommuneforsøg:

Byggesagsbehandling – sagsbehandlingstiderne er steget på tværs af hele landet og det er meget komplekst og omfangsrigt for virksomhederne.

Sygedagpenge – refusion er bøvlet, og det er svært at få en god dialog med kommunerne.

Klimatilpasning på tværs af kommuner – mange forskellige regelsæt, som ikke spiller sammen og problemstillinger som kommunerne ikke må løfte, som det ser ud i dag.

– Et godt sted at starte kunne være byggesagsbehandlingen, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tværs af kommuner er steget i perioden 2017 til 2021 fra 36 dage til 63 dage. Det skyldes, at bygningsreglementet er meget komplekst og omfattende, selv når det blot gælder simple udvidelser af eksisterende bygninger, siger Kim Haggren.

National lovgivning ude af trit

Ifølge Varde Kommune og DI er meget af det administrative bøvl, som virksomhederne møder, bundet op på national lovgivning som kommunerne skal følge, men som er ude af trit med lokale forhold i kommunerne. For eksempel er sygedagpengeområdet komplekst, og der er forskelle i demografien på tværs af kommunerne samtidig med, at virksomhederne bøvler med refusion.

– Der er ikke nødvendigvis de samme behov i Varde som i Køge Kommune, så det er vigtigt, at kommunerne får frie tøjler til at kunne tilrettelægge deres opgaveløsning på en måde, der afspejler de behov og udfordringer, som de møder lokalt, siger Mads Sørensen.

De 13 kommuner, som Dansk Industri drøfter mulighederne i et nyt frikommuneforsøg på erhvervsområdet er: Varde, Gribskov, Køge, Nordfyns, Tønder, Hedensted, Høje Taastrup, Horsens, Hvidovre, Solrød, Kerteminde, Esbjerg og Ringkøbing-Skjern.

Kommentarer