112

Endelig identifikation i drabssag fra Skanderborg

Foto: Rigspolitiet

Sydøstjyllands Politi kan nu oplyse, at der er sket endelig identifikation af de tre afdøde i drabssagen fra mellem Ry og Skanderborg. Identifikationerne bekræfter Sydøstjyllands Politis foreløbige vurdering

Det er nu bekræftet af de tre afdøde i sagen er en 54 årig kvinde og en 55 årig mand, der blev fundet på deres bopæl og at den sidste afdøde er kvindens 58 årige tidligere mand.

Det betyder, at politiets foreløbige vurdering om, at der er tale om, at kvindens tidligere ægtefælde, der er bosiddende i København, er kørt til gerningsstedet og har dræbt kvinden og dennes nuværende samlever på deres fælles bopæl og at han derefter har begået selvmord, nu anses for yderligere underbygget.

De pårørende er underrettet om den endelige identifikation.

Den endelige identifikation af de afdøde betyder imidlertid ikke, at efterforskningen på den baggrund afsluttes. Efterforskningen fortsætter, som allerede oplyst i går, som en omfattende og bred efterforskning med det formål afdække eventuelle forhold, der kunne tale imod det beskrevne hændelsesforløb. Det betyder bl.a. at gerningsstedsundersøgelserne og de tekniske undersøgelser fortsætter og der vil således i nogen tid fremover være politi i området, når det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen. Det er ikke muligt at oplyse, hvornår den samlede efterforskning kan forventes afsluttet.

Det var onsdag ca. kl. 16.30, at Sydøstjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at en mand var fundet dræbt på bopælen ved Skanderborg. Ved politiets ankomst kort efter fandt man også den dræbte kvinde. I forbindelse med den indledende efterforskning på gerningsstedet fandt politiets hunde ved 19 – tiden kvindens tidligere mand død i et nærliggende skovstykke.

På baggrund af disse fakta målrettedes efterforskningen i går nat mod den nu formodede gerningsmands færden m.v. På pågældendes bopæl i København fandtes klare indikationer på, at han ønskede at begå selvmord. En foreløbig undersøgelse i politiets registre viste også, at bruddet mellem de tidligere ægtefæller, der blev skilt i 2017, havde været konfliktfyldt og turbulent. Dette element indgår i de videre undersøgelser.

Efterforskningen fortsætter således nu som beskrevet.

Sydøstjyllands Politi har aktuelt ikke flere oplysninger til offentligheden i sagen.

Kommentarer