Debat og politik

Kommunalpolitikerne mangler kendskab til erhvervslivets udfordringer

Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner.

2 ud af 3 erhvervsledere oplever, at kommunalpolitikerne generelt mangler forståelse for og kendskab til erhvervslivets største udfordringer. Til gengæld vurderer de, at kommunalpolitikerne på valg har fokus på den grønne omstilling og ligestilling. Det viser PwC’s pulsmåling af ‘Kommunalvalget 2021’, hvor ca. 350 erhvervsledere bla. giver deres bud på, hvad kommunalpolitikerne på valg bør prioritere og fokusere på de næste fire år.

I forbindelse med kommunalvalget har PwC i en pulsmåling spurgt erhvervslederne om, hvad kommunalpolitikerne bør have fokus på for at fremme et sundt erhvervsliv og sikre bedre rammevilkår. Pulsmålingen viser, at 64 % af erhvervslederne savner en bedre forståelse fra kommunalpolitikernes side, når det kommer til erhvervslivets udfordringer. Erhvervslederne efterspørger særligt, at kommunalpolitikerne på valg i højere grad fokuserer på at sikre et tilstrækkeligt kvalificeret udbud af arbejdskraft, forbedre infrastrukturen og reducere sagsbehandlingstider. 

Det er problematisk, når størstedelen af erhvervslederne mener, at kommunalpolitikerne ikke har kendskab til erhvervslivets udfordringer, da dette er afgørende for at kunne udvikle og tilbyde de rette rammevilkår, der kan skabe vækst og et forbedret udbud ude i de enkelte kommuner. Undersøgelsen viser også, at der er en uoverensstemmelse mellem, hvad virksomhederne ønsker, og hvad kommunalpolitikerne på valg har fokus på,” udtaler Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC. 

Puslmålingen viser desuden, at 41 % af erhvervslivet angiver et tilstrækkeligt kvalificeret udbud af arbejdskraft som den vigtigste prioritet for virksomhederne, mens 66 % er uenige i, at kommunalpolitikerne på valg har et tilstrækkeligt fokus herpå. En tredjedel af erhvervslederne peger på kortere sagsbehandlingstider som en vigtig prioriteret, men siger samtidig, at kun 1 ud af 3 kommunalpolitikere er opmærksomme på dette. 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et problem på tværs af brancher. Virksomhederne vækster og efterspørger arbejdskraft, men arbejdsudbuddet kan ikke følge med. Det er en politisk udfordring og nødvendigt at øge fokus herpå, så virksomhederne ikke får bremset deres vækstpotentialer. Og her har kommunerne en stor rolle at spille,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Grøn omstilling og ligestilling

Pulsmålingen viser, at erhvervslederne til gengæld mener, at kommunalpolitikerne på valg har fokus på miljø og på at fremme initiativer inden for diversitet og ligestilling. 6 ud af 10 er enige i, at kommunalpolitikerne fokuserer på at sætte fart på den grønne omstilling, ligesom 62 % angiver, at kommunalpolitikerne har fokus på at støtte op om initiativer om diversitet og ligestilling. 

Det er yderst positivt, at kommunalpolitikerne fokuserer på to så relevante og aktuelle dagsordener. Der er betydelige forbedringer at hente på begge agendaer, fordi vi mangler ligestilling mellem kønnene i Danmark, ligesom det også er en nødvendighed at arbejde proaktivt med bæredygtighed og at tage et klimaansvar,” lyder det fra Mogens Nørgaard Mogensen.

Udover miljø, ligestilling og diversitet peger 55 % af erhvervslederne på, at kommunalpolitikerne på valg har fokus på at sikre en god infrastruktur, hvilket harmonerer med, at også erhvervslivet ser dette som en vigtig prioritet, og ikke mindste i denne tid, hvor mange supply chains er disrupted. Over en tredjedel angiver god infrastruktur som et vigtigt område for deres virksomheder. 

Top 5 vigtigste områder for virksomhederne (ud af 21 svarmuligheder):

  1. Sikre tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft (41 %)
  2. Sikre god infrastruktur, herunder parkeringspladser, gode transportmuligheder og lign. (39 %)
  3. Reducere sagsbehandlingstider (33 %)
  4. Sikre en optimal digital infrastruktur (26 %)
  5. Støtte op om gode erhvervsuddannelser (25 %)

Om pulsmålingen

Cirka 350 virksomheder har deltaget i målingen via online-survey i perioden fra den 12. oktober til og med 5. november 2021. Virksomhederne har svaret på, hvad kommunalpolitikerne på valg har fokus på, og hvad der bør være en politisk prioriter de næste fire år. Derudover har virksomhederne angivet, hvilke områder der er vigtigst at prioritere for at fremme et sundt erhvervsliv, og hvilke områder der er de vigtigste for de enkelte virksomheder.

Kommentarer