Debat og politik

Skævvridning af midler til de fynske museer

Af Marlene Ambo-Rasmussen, Venstre

Medlem af Folketinget, Fyns Storkreds

Debat: Langelands Museum, som også omfatter Koldkrigsmuseum Langelandsfort, ligger med et besøgstal i 2021 på over 70.000 højt på attraktionslisten.

Langelands Museum ligger desværre ikke tilsvarende højt på listen over fordeling af støttekroner. Hvis man sammenligner med andre lignende museer i Danmark, så får Langelands Museum meget få støttekroner fra staten.

Der er i den nuværende tilskudsordning en skævvridning mellem hovedstadsområdet og resten af Danmark, hvilket desværre medfører, at både Langelands Museum og andre fynske museer ikke bliver tilgodeset i det omfang, de burde. Dertil kommer, at netop Langelands Museum er forpligtet til at udføre arkæologiske opgaver for staten. Dette giver yderligere udgifter for museet, som ikke dækkes tilstrækkeligt, og som betyder, at der er færre midler til udstillingerne til de mange besøgende.

Kulturministeren har nu nedsat et bredt udvalg, som skal komme med forslag til et mere gennemsigtigt tilskudssystem, og hvor der kommer mere balance i den geografiske fordeling af statsstøtten.

I Venstre hilser vi et nyt og forbedret tilskudssystem velkomment, og vi glæder os til, at der kommer en mere ligelig fordeling, så også museerne i Udkantsdanmark bliver tilgodeset.

Kommentarer