Samfund

To nye samkørselpladser på Fyn

Foto: Vejdirektoratet.

Nu gør Vejdirektoratet det nemmere for danskerne at samkøre og dermed foretage en mere klimavenlig transport, der samtidig mindsker trængslen. Udbygningen af to samkørselspladser på Fyn giver 110 ekstra parkeringspladser tæt på Fynske Motorvej og Odense. De skal være med til at løfte den hjemlige samkørsel, der er en vigtig brik i regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 %.

Samkørsel kan være en af de vigtige nøgler til at reducere trafikkens klimaaftryk. Lige nu er der i gennemsnit kun 1,05 person i hver bil på de danske veje. Hvis det tal bliver løftet ved hjælp af samkørsel, vil det mindske både trængslen og forureningen.

Vejdirektoratet har netop afsluttet udvidelsen af to samkørselspladser langs Fynske Motorvej mellem Odense V og Gribsvad, således at der nu er plads til omkring 250 biler – 110 flere pladser end inden udbygningen af Fynske Motorvej gik i gang.

Disse nye pladser føjer sig til de omkring 180 samkørselspladser rundt omkring langs vejnettet, som giver pendlere og andre trafikanter mulighed for at stille bilen, og køre med f.eks. en kollega eller en bekendt mod sin destination.

Kom sammen i bilerne

”Samkørsel er vigtig både i forhold til trafik og fremkommelighed og måske i endnu højere grad også i forhold til klimaet. Set i lyset af Regeringens mål om en CO2-reduktion på 70 % i 2030, så er det mange bække små, der skal bidrage til den reduktion i Danmark bl.a. også trafikanterne,” siger Karsten Kirk Larsen, afdelingsleder i Vejdirektoratet, og fortsætter:

”Samkørsel kan være med til at mindske CO2-udledningen fra trafikken ved, at der er færre biler, der kører på vejene og dermed udledes mindre CO2.. Det har også den sidegevinst, at det giver mindre slid på vejene. Samkørsel bidrager ligeledes til øget mobilitet og mindre trængsel på vejene.”

Belægningsprocenten på landets samkørselspladser varierer meget. Pladsen ved Vissenbjerg (tilslutningsanlæg 54) har været tæt på en 100 % udnyttelse. Belægningsprocenten ved Odense har været en lille smule lavere – men dog stadig med høje procenter.

I de kommende år sætter Vejdirektoratet yderligere fokus på samkørsel. Til næste år kommer der en større indsats for at motivere folk til at transportere sig på en grønnere måde og bruge samkørselspladserne mere. Blandt andet vil Vejdirektoratet via kampagner fremme en mere klimavenlig transport.

Indsatsen vil blandt andet rette sig mod pendlere. Tal fra de årlige landsdækkende transportvaneundersøgelser viser, at brugen af samkørsel er en sjældenhed i forbindelse med pendlerture.

”Vi vil gerne have flere pendlere til at benytte muligheden for at parkere gratis på samkørselspladserne, og for at benytte dem som mødested med andre, der skal i samme retning,” siger Karsten Kirk Larsen.

Der findes i dag en lang række digitale platforme, som understøtter både samkørsel og delebilisme. De enkelte udbydere har forskelligt forretningsfokus, men fælles for dem er, at de tilbyder en portal, hvor den praktiske del af både samkørsel og delebilisme kan organiseres. Af større danske udbydere kan nævnes GoMore, FDM, Penderlnet, NaboGo og Commuteapp.

Kommentarer