Erhverv

Udlængsel har overlevet COVID-19: Hver fjerde SMV orienterer sig stadig mod udlandet

Danske SMV'ers lyst til at importere, eksportere og samarbejde med udlandet er usvækket, viser SMV-måling fra erhvervsfremmebestyrelsen. Foto: Jesper Voldgaard.

Skal flere virksomheder orientere sig mod udlandet, er erhvervsnetværk, konsulenthjælp, kvalificeret arbejdskraft og smidige regler vigtige faktorer, siger virksomhederne i ny SMV-måling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

COVID-19, rejserestriktioner, råvaremangel og den internationale transportkrise har ikke dæmpet danske SMV’ers lyst til at arbejde med udlandet. Hver fjerde SMV arbejder med internationalisering, viser en frisk måling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel.

Internationaliseringen ligger dermed på samme niveau som i april, da bestyrelsen gennemførte en tilsvarende måling. Samtidig bekræfter tal fra Trade Council, at danske virksomheder eksportmæssigt holder skansen i udlandet – og lidt til: Eksporten lå i andet kvartal i 2021 over niveauet fra før COVID-19.

Der er dog betydelige forskelle mellem brancherne: Søfart og medicinalbranchen klarer sig godt, mens det går mindre godt for blandt andet fødevarebranchen, luftfart samt bygge og anlæg.

Endelig viser målingen, at ønsket om vækst er en central drivkraft for de internationaliserede SMV’er: Virksomhederne vil have fat i nye kunder, udvikle eksisterende eller nye markeder eller øge omsætningen via eksport.

SMV-målingen har bidraget med vigtige oplysninger, siger Steen Munk, kreditdirektør i Nykredit og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Vi har brug for, at flere virksomheder orienterer sig mod udlandet, fordi vi ved, at virksomheder, der arbejder med import og eksport, ofte har en højere produktivitet og vækst. Nu ved vi, at lysten til at arbejde med udlandet trods COVID-19 er usvækket hos SMV’erne, og samtidig har vi fået et fingerpeg om, hvad der skal til for at hjælpe dem i gang eller videre.”

Nicolai Hansen, rådgiver i Nico Holding og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, supplerer:

”Målingen bekræfter, at eksport og import ikke er lige relevant for alle typer SMV’er. Men samtidig viser den, at der er et udviklingspotentiale i SMV’er, der måske gerne vil i gang med internationalisering, men ikke ved hvordan det skal gribes an.”

Målingen, der blev gennemført i september blandt ca. 2.900 SMV’er, viser, at hver tiende SMV efter eget udsagn arbejder med internationalisering ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”. I en lidt større gruppe, hver sjette SMV, arbejdes der ”i nogen eller mindre grad” med internationalisering. Sammenlagt udgør denne gruppe en fjerdedel af SMV’erne.

Tre af fire SMV’er er ikke-internationaliserede

Tre ud af fire SMV’er er dog slet ikke i gang med internationalisering. I denne gruppe siger syv ud af ti, at eksport og import simpelthen ikke er relevant for virksomheden. Men virksomhederne peger også på andre årsager: Gevinsten er for lille eller for usikker, der er ikke tid nok, og nogle tror ikke, at de kan hamle op med konkurrenter i udlandet.

SMV-målingen giver også et fingerpeg om, hvad der skal til for at få flere SMV’er med i den internationale retning. Virksomhederne peger på faktorer såsom bedre adgang til erhvervsnetværk, rådgivning og konsulenthjælp, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og smidigere regler og lovgivning.

Danske virksomheder, der vil i gang med udlandet, kan få hjælp i The Trade Council, som rådgiver og repræsenterer danske virksomheder i udlandet gennem de 330 eksportrådgivere på eksportmarkederne. Her kalder direktør for Trade Council og global bæredygtighed Steen Hommel samarbejdet med erhvervsfremmesystemet afgørende for en øget og stærkere internationalisering.

”Skal vi have flere og stærkere internationaliserede SMV’er, er det vigtigt, at virksomhederne forberedes til fx en eksportindsats. Det er en opgave, som varetages af erhvervsfremmesystemet, som har indgående kendskab til SMV’ernes behov. Når SMV’erne er parate til udlandet, er vi klar til at hjælpe dem skridtet videre.”

Trade Council er også repræsenteret i landets erhvervshuse, og erhvervshusene har flere tilbud om hjælp til internationalisering til virksomhederne. Et af dem er erhvervshusenes eksportprojekt SMV:International, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har støttet med 30 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Her har Peter Maindal, CEO og ejer af virksomheden Vendlet i Aabenraa, fået hjælp til at få hul på eksporten til Frankrig:

”Vi har arbejdet på det franske marked i fem år, men vi har famlet os frem, og det kørte ikke rigtig for os. I SMV:International har vi fået en ekstern konsulent på, som kan sproget og kender kulturen, og nu er der styr på det.”

Fakta om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses SMV-panel

I september har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for anden gang i 2021 afdækket SMV’ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi. Målingen bygger på svar fra over 2.900 SMV’er med op til 249 ansatte. Svarene fra SMV’erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.

Kommentarer